Podstawy Joomla!

Komponent Prywatność

Nowa wersja Joomla 3.9 wprowadziła nowy komponent Prywatność który ma być pomocą przy przestrzeganiu prawa i zapisów (GDPR). Jeśli jeszcze nie wiesz jak z niego korzystać i jak go skonfigurować (bo ma trochę opcji) to zapraszam do zapoznania się z bardzo dobrym opisem tego komponentu na stronie joomla.pl

Artykuł Jak korzystać z Pakietu Narzędzi Prywatności składający się z dwóch części, autorstwa Stefana Wajdy (Zwiastun) w bardzo łatwy sposób przedstawia wszystkie zalety i możliwości tego komponentu.

Zapraszam do lektury - > Jak korzystać z Pakietu Narzędzi Prywatności. Cz. 1 |  Jak korzystać z Pakietu Narzędzi Prywatności. Cz. 2. Obsługa wniosków

 

Moduły: Artykuły - Archiwum

Moduł Artykuły - Archiwum generuje automatycznie listę miesięcy - odnośników do artykułów zarchiwizowanych w tych miesiącach.

Jest to podstawowy moduł Joomla którego konfiguracja sprowadza się w zasadzie do jednego głównego ustawienia konfiguracyjnego.

Ustawieniem tym jest "Liczba miesięcy" która ustala ile odnośników do miesięcy z artykułami archiwalnymi ma być wyświetlanych w module. Standardowo jest to dziesięć (10) odnośników.

Jeśli włączymy nasz moduł i poprawnie przypiszemy do pozycji w naszym szablonie witryny powinien ukazać nam się moduł wyświetlający listę miesięcy (danego roku) będącą odnośnikami do artykułów zarchiwizowanych.

Wygląda to mniej więcej tak:

Moduły: Artykuły - przegląd możliwości cz.1

Joomla oferuje nam wyświetlanie nowych, starych i zarchiwizowanych artykułów na wiele sposobów. Podstawowym sposobem jest oczywiście napisanie artykułu lub wybór starego i wyświetlenie go w podstawowym komponencie com_content naszej templatki. Joomla umożliwia jednak bardziej urozmaicone sposoby na wyświetlanie artykułów za pomocą modułów. Sam rdzeń Joomla oferuje nam sześć różnych modułów do wyświetlania treści artykułów lub spisu tychże artykułów.

Joomla 4

Joomla 4 nadchodzi wielkimi krokami. Aktualnie wersją stabilną jest joomla 3.8.8, która zapewne niebawem zostanie zastąpiona numerkiem 3.9. Wraz z wersją 3.9 miała ukazać się wersja 4.0 ale jak już wiemy będzie jeszcze najprawdopodobniej wersja 3.10 która to będzie pomostem do 4.0. Dla tych co są niecierpliwi oraz pragną przetestować czwórkę już dziś, developerzy Joomla udostępnili wersję alpha, aktualnie w trzeciej odsłonie.

Pobieramy więc paczkę z githuba ;) → link w bocznym module i zaczynamy instalację !

Artykuł jest w trakcie tworzenia !!

Moduł Artykuły - Kategoria wyświetla zestaw odnośników - listę artykułów z jednej lub wielu kategorii.

Jest to podstawowy moduł Joomla który ma kilka ciekawych ustawień i pozwala nam tworzyć i wyświetlać  różne rodzaje list artykułów, a raczej odnośników do tychże artykułów.

Moduł ten zawiera zakładki:

 

 Zakładki 'Przypisz do pozycji menu', 'Wzbogacone', 'Uprawnienia' pomijam w tym wpisie bo są to ustawienia dotyczące wszystkich modułów a tutaj skupiamy się nad tym konkretnym.

 

Po utworzeniu modułu w pierwszej kolejności musimy sprecyzować jaki tryb wyświetlania jest nam potrzebny. Mamy do wyboru dwa:

- tryb zwykły

- tryb dynamiczny

Oba tryby opiszę osobno choć ich ustawienia są niemal identyczne to jednak wpływają inaczej na wyświetlanie modułu w zależności od wybranego trybu.

 

Tryb zwykły

Tryb zwykły pozwala nam wyświetlać moduł ze statyczną listą odnośników na wszystkich stronach do których moduł został przypisany. Oznacza to że lista ta zawsze na każdej z tych stron będzie wyglądała tak samo.

 

 • Otwieramy zakładkę "Opcje filtrowania":

- Liczba artykułów określa nam ile odnośników ma być wyświetlonych w module. Jeśli ustawimy 0 (zero) to zostanie wyświetlona lista ze wszystkimi dostępnymi artykułami spełniającymi pozostałe ustawienia modułu.

- Pozycje wyróżnione, ta lista wyboru zawiera trzy opcje:

 • Pokaż - na liście znajdą się wszystkie artykuły (zwykłe i wyróżnione)
 • Ukryj - na liście znajdą się tylko artykuły zwykłe
 • Tylko - na liście znajdą się tylko artykuły wyróżnione

- Rodzaj filtru kategorii:
Włączenie sprawi że w module zostaną wyświetlone odnośniki do artykułów tylko z kategorii wybranych w polu Kategoria (pozostaw puste by wyświetlić wszystkie kategorie).
Wyłączenie sprawi że w module zostaną wyświetlone odnośniki do wszystkich artykułów oprócz tych które należą do kategorii wybranych w polu Kategoria.

- Kategoria: Wybierasz kategorie artykułów które mają być wyświetlane lub nie w module.

- Podkategorie artykułów: Włącz lub Wyłącz wyświetlanie podkategorii.

- Głębokość kategorii: Liczba kategorii potomnych które chcesz wyświetlać.

 - Tagi: Wybierz tagi jeśli chcesz wyświetlać odnośniki do artykułów z konkretnymi tagami. (jeśli ich używasz). W module znajdą się tylko takie kategorie w których artykuły posiadają wybrane tagi.

 - Rodzaj filtra autorów:

Włączenie - Powoduje wyświetlenie tylko tych artykułów które utworzyli autorzy wybrani w polu 'Autorzy' (pozostaw puste by wyświetlić wszystkich autorów).

Wyłączenie - powoduje wyświetlenie wszystkich artykułów poza tymi których autorami są autorzy wybrani w polu 'Autorzy'.

- Autorzy: pole wyboru autorów artykułów

Jeśli w twojej witrynie autorzy artykułów posługują się aliasami nazw to tutaj masz możliwość filtracji tych aliasów.

- Rodzaj filtra aliasów autorów:

Włączenie - Powoduje wyświetlenie tylko tych artykułów które utworzyli autorzy wybrani w polu 'Aliasy autorów' (pozostaw puste by wyświetlić wszystkich autorów).

Wyłączenie - powoduje wyświetlenie wszystkich artykułów poza tymi których autorami są autorzy wybrani w polu 'Aliasy autorów'.

- Aliasy autorów: pole wyboru aliasów autorów.

 - ID artykułów wyłączonych: Jeśli chcesz pominąć na liście w module jakiś konkretny artykuł (lub kilka) to w tym polu wpisz ID tego (tych) artykułów. Każde ID w osobnej linii !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 - Filtrowanie wg dat:

- Wył. - wyłączone, w module będą wszystkie artykuły bez względu na to kiedy zostały napisane i opublikowane.

 

- Względnie - wyświetlone zostaną odnośniki do artykułów które spełniają warunki z pól 'Jeśli zakres dat' oraz 'Data względna'.

 • Jeśli zakres dat - Ustalamy zakres dat z listy rozwijalnej: Data utworzenia, Data modyfikacji, Data publikacji.
 • Data względna - Ustalamy ile dni wstecz wyszukiwać artykułów do wyświetlenia w module.

 

Przykład:

Dziś jest 1 grudnia 2018r.
Wybieramy 'Jeśli zakres dat' - Data publikacji oraz 'Data względna' - 30

Powiedzmy że mamy trzy artykuły z datami publikacji:
art1 - 12 listopada 2018,
art2 - 2 listopada 2018,
art3 - 25 października 2018.

Przy takim ustawieniu filtra dat w module dziś (1 grudnia 2018) wyświetlą nam się odnośniki tylko do art1 i art2.

Aby wyświetliły nam się wszystkie trzy arty w ustawieniu modułu musielibyśmy mieć ustawione w polu 'Data względna' co najmniej 38 (bo tyle dni wcześniej art3 został opublikowany).
Oczywiście jutro (czyli 2 grudnia) już ten art się nie wyświetli bo od daty jego publikacji mijać będzie już 39 dni).

Jak widać moduł dynamicznie oblicza ile dni minęło od daty publikacji i wyświetla odpowiednie artykuły.
Tak więc 12 grudnia w module nie będą wyświetlane żadne arty).

 

- Zakres dat - zostaną wyświetlone artykuły spełniające warunki z pól : 'Jeśli zakres dat', 'Data rozpoczęcia', 'Do daty'

Jeśli zakres dat - Ustalamy zakres dat z listy rozwijalnej: Data utworzenia, Data modyfikacji, Data publikacji.

 • Data rozpoczęcia - Ustalamy datę od której mają być brane pod uwagę artykuły.
 • Do daty - ustalamy datę końcową czyli przedział do kiedy wyszukiwać artykuły. (pozostawiamy puste jeśli mają być wybrane wszystkie do dnia dzisiejszego od daty rozpoczęcia)

 

 Jak widać w zakładce 'Opcje filtrowania' mamy mnóstwo opcji i sposobów na wyświetlenie w module odnośników do artykułów. Opcje te możemy dowolnie zestawiać ze sobą by uzyskać odpowiedni dla nas sposób wyświetlania linków w module. 
Zauważmy także że mimo iż nasz moduł działa w trybie zwykłym ( tak wybraliśmy ) to dzięki opcji Filtrowanie wg dat - Względnie moduł częściowo zachowuje się dynamicznie !

 

 • Otwieramy zakładkę "Opcje sortowania":

Opcje sortowania służą nam do poukładania w odpowiedniej kolejności odnośników do artykułów w module.

Sortujemy tylko artykuły ! Do sortowania kategorii artykułów służy zakładka "Opcje grupowania" !

 

- Uporządkuj według: Wybieramy w jaki sposób moduł ma porządkować nasze odnośniki do artykułów.

- Kierunek sortowania: Wybieramy sposób sortowania. 

 - Uporządkuj według:

 • Jak na zapleczu - artykuły będą wyświetlane w kolejności jak na zapleczu w komponencie Artykuły. (Z komponentu Artykuły będzie pobierana kolejność ustawienia według kolumny 'Kolejność").
 • Kolejność wyróżnionych - artykuły będą sortowane według Tytułów, zaś artykuły wyróżnione będą sortowane według ustawienia z tabeli na zapleczu w komponencie Artykuły: Wyróżnione artykuły.
 • Odsłony - artykuły będą sortowane według ilości odsłon.
 • Tytuł - artykuły będą sortowane alfabetycznie według tytułu.
 • ID - artykuły będą sortowane według numerów ID.
 • Alias - artykuły będą sortowane alfabetycznie według aliasów.
 • Data utworzenia - artykuły będą sortowane według daty utworzenia artykułu.
 • Data modyfikacji - artykuły będą sortowane według daty modyfikacji artykułu.
 • Data publikacji - artykuły będą sortowane według daty publikacji artykułu.
 • Data zakończenia publikacji - artykuły będą sortowane według daty zakończenia publikacji o ile artykuł taką posiada. Artykuły posiadające datę zakończenia publikacji będą pierwsze na liście a pozostałe artykuły będą pod nimi posegregowane alfabetycznie.
 • Losowo - artykuły będą sortowane losowo. Po odświeżeniu strony odnośniki w module będą za każdym razem inaczej rozmieszczone.

 

 - Kierunek sortowania:

 • Malejąco - Artykuły w module będą sortowane według zasady - malejąco.
 • Rosnąco - Artykuły w module będą sortowane według zasady - rosnąco.

# Jak na zapleczu - Kierunek sortowania w tym przypadku zgadza się z tym który jest ustawiony na zapleczu, ale TYLKO jeśli w module wyświetlamy listę artykułów z jednej lub kilku kategorii, ale nie ze wszystkich.

# Kolejność wyróżnionych - Tutaj też działanie sortowania jest nieco inne.

Jeśli wybierzemy Malejąco to artykuły wyróżnione będą wyświetlane jako pierwsze i będą pobierane z tabeli Artykuły: Wyróżnione artykuły jak podczas segregacji tej tabeli według Kolejność malejąco (czyli poprawnie), pozostałe artykuły będą pod artykułami wyróżnionymi posegregowane alfabetycznie według Tytułów rosnąco czyli A-Z.
Jeśli zaś wybierzemy Rosnąco to artykuły wyróżnione będą wyświetlane na końcu i będą pobierane z tabeli Artykuły: Wyróżnione artykuły jak podczas segregacji tej tabeli według Kolejność rosnąco (czyli poprawnie). Pozostałe artykuły będą wyświetlane pierwsze i sortowane alfabetycznie według Tytułów rosnąco czyli A-Z.

# Odsłony - Jeśli wybierzemy Malejąco artykuły będą wyświetlane w kolejności od najczęściej wyświetlanych do najrzadziej wyświetlanych. Jeśli wybierzemy Rosnąco będą wyświetlane w kolejności od najrzadziej wyświetlanych do najczęściej wyświetlanych.

 # Tytuł - Jeśli wybierzemy Malejąco artykuły będą wyświetlane alfabetycznie od Z do A według tytułu, jeśli wybierzemy Rosnąco to artykuły będą wyświetlane alfabetycznie od A do Z według tytułu.

# ID - Jeśli wybierzemy Malejąco artykuły będą wyświetlane od największej liczby ID do najmniejszej. Jeśli wybierzemy Rosnąco to zostaną one wyświetlone od najmniejszej liczby ID do największej.

# Alias -Jeśli wybierzemy Malejąco artykuły będą wyświetlane alfabetycznie od Z do A według aliasu tytułu, jeśli wybierzemy Rosnąco to artykuły będą wyświetlane alfabetycznie od A do Z według aliasu tytułu.

# Data utworzenia , # Data modyfikacji , # Data publikacji - Jeśli wybierzemy Malejąco to najpierw będą wyświetlane artykuły najnowsze (według odpowiedniej daty utworzenia, modyfikacji czy też publikacji), jeśli wybierzemy Rosnąco to najpierw będą wyświetlane artykuły najstarsze (według odpowiedniej daty utworzenia, modyfikacji czy też publikacji).

# Data zakończenia publikacji - artykuły będą sortowane według daty zakończenia publikacji o ile artykuł taką posiada.

Jeśli wybierzemy Malejąco to artykuły z datą zakończenia publikacji będą wyświetlane pierwsze począwszy od tych których data zakończenia publikacji jest najdalsza a pozostałe artykuły będą wyświetlane według daty utworzenia rosnąco czyli najpierw te najwcześniej utworzone.
Jeśli zaś wybierzemy Rosnąco to artykuły z datą zakończenia publikacji będą wyświetlane na końcu począwszy od tych których data zakończenia publikacji jest najwcześniejsza. Pozostałe artykuły będą wyświetlane na początku i będą posegregowane według daty utworzenia rosnąco czyli najpierw te najwcześniej utworzone.

# Losowo - tutaj kierunek sortowania nie ma znaczenia, gdyż artykuły wyświetlane są losowo i ich kolejność za każdym razem jest inna.

 •  Otwieramy zakładkę "Opcje grupowania":

 Grupowanie artykułów ma na celu posegregowanie ich w odpowiedni dla nas sposób aby łatwiej je przeglądać.

 

 

Tryb dynamiczny pozwala nam zdefiniować więcej ustawień i więcej możliwości wyświetlania na stronach do których moduł został przypisany. Oznacza to że na różnych stronach w module zobaczymy inną listę artykułów. Zależeć to będzie od ustawień modułu oraz od stron na których zostanie wyświetlony. Po wybraniu tego trybu ukaże nam się dodatkowa opcja : Pokaż na stronie artykułu: TAK/NIE ( opiszę ją dokładnie w drugiej części artykułu)