Jest już dostępna w wersji alfa nowa Joomla 3.9! Jeszcze do niedawna była to wersja DEV a już mamy alfę ;) Wersja Beta spodziewana jest na 11 wrzesień a w październiku powinna ukazać się już wersja stabilna.

Głównym celem Joomla 3.9 jest wprowadzenie pakietu Privacy Tool Suite do Joomla CMS w celu ułatwienia zarządzaniem prywatnością i danymi użytkowników.

Co dokładnie więc przynosi nam Joomla z numerkiem 3.9? Oto krótkie podsumowanie.

System prywatności (Privacy system)

Jest to serce całego systemu Privacy Tool Suite przynoszące nowe możliwości związane z prawem i regulacjami dotyczącymi zarządzania prywatnością użytkowników. System ten zapewnia także kilka podsystemów. Należy pamiętać, że ten system sam w sobie NIE czyni twojej strony internetowej zgodną z żadnymi przepisami i regulacjami, ale jest narzędziem pomagającym właścicielom witryn w zachowaniu zgodności z tymi przepisami.

Komponent prywatności (Privacy Component)

Główny punkt interakcji dla działań i zarządzania prywatnością. Składnik oferuje kilka funkcji, które pomagają właścicielom witryn w sprawach związanych z prywatnością.

 • Lista możliwości rozszerzeń (Capabilities List)
  Aby pomóc w informowaniu właścicieli witryn o problemach związanych z możliwościami związanymi z prywatnością i zbieraniem danych, na ekranie możliwości pojawią się informacje zgłoszone przez rozszerzenia za pośrednictwem dedykowanego zdarzenia wtyczki. W przeciwieństwie do innych wydarzeń, które są generalnie ukierunkowane na pojedyncze grupy wtyczek, model tutaj wyraźnie importuje wtyczki z kilku różnych grup wtyczek, które zwykle zbierają lub przetwarzają dane (takie jak grupa captcha, ponieważ integracja Google reCAPTCHA przetwarza adres IP klienta).
 • Śledzenie zgody (Consent Tracking)
  Komponent obsługuje dziennik audytu śledzący wszystkie zgody podane na stronie internetowej, w rdzeniu jest on używany przez wtyczki zgody do śledzenia zgody na politykę prywatności, ale rozszerzenia mogą również rejestrować tutaj swoje własne zgody.
 • Żądania informacji ( Information Requests)
  Prawa przyznane w ramach GDPR i podobnych przepisów dotyczących prywatności obejmują prawo do dostępu do swoich danych i prawo do bycia zapomnianym. System zapytań o informacje służy do śledzenia i realizacji tych żądań.
      
  Żądanie ( zapytanie) można utworzyć na dwa sposoby:
         1.
  Przez administratora witryny za pośrednictwem zaplecza.
         2.
  Przez zarejestrowanego użytkownika za pośrednictwem witryny.
      
  Gdy żądanie zostanie potwierdzone, administrator strony będzie miał do dyspozycji przyciski akcji odpowiednie do aktualnego zapytania (żądania). Przetwarzanie dla żądań odbywa się za pomocą wtyczek, wszystkie działania są wykonywane przez wtyczki, aby zapewnić maksymalną elastyczność i konfigurację dla każdego rozszerzenia, którego dotyczy problem.

 Dodatek: System - Zgoda na zasady prywatności

Po włączeniu wtyczka może zostać użyta do "zmuszenia" zarejestrowanych użytkowników do wyrażenia zgody na politykę prywatności strony (zdefiniowaną we wtyczce), zanim zrobi cokolwiek innego na stronie.

Dodatek: Artykuły - Potwierdzenie zgody

W przypadku formularzy związanych z pocztą e-mail (kontakt, wiadomość e-mail do znajomego i formularz polityki prywatności) ta wtyczka dodaje do formularza pole wyboru zgody na zgodę na przetwarzanie informacji o formularzu.

Dodatek: Użytkownik - Zasady korzystania z witryny

Po włączeniu wtyczka może zostać wykorzystana do żądania od nowo zarejestrowanych użytkowników zgody na warunki strony (określone we wtyczce).

Moduł: Prywatność - Panel główny

Dostępny jest moduł administracyjny z podsumowaniem danych żądania informacji.

Wtyczka: Powiadomienie o pilnych żądaniach

Dostępna jest wtyczka szybkiej ikony, która może być użyta do powiadomienia administratora strony o żądaniach uznanych za pilne (potwierdzone i starsze niż wiek skonfigurowany w ustawieniach komponentu, domyślnie na 14 dni).

 

System rejestrowania akcji (Action Logging System)

Jest to finalizacja projektu "Dzienniki akcji nagrywania" z GSoC 2016. System ten zapewnia infrastrukturę do tworzenia dziennika aktywności wykonywanej na stronie internetowej i może być dostosowany do preferencji administratora witryny. Rozszerzenia są w stanie podłączyć się do tego systemu, aby dodać niestandardowe komunikaty lub mieć systemowy proces standardowych działań CRUD. Dokumentacja jest w trakcie przygotowania i znajduje się na stronie J3.x:User_Action_Logs.

 • Komponent: Rejestr działań użytkownika
  Komponent pozwala administratorom serwisu na przeglądanie dziennika akcji, eksportowanie go i usuwanie wpisów.

 

 • Dodatek: Dziennik zdarzeń - Joomla
  Wtyczka "Dziennik zdarzeń - Joomla" służy do rejestrowania działań CRUD dla obsługiwanych rozszerzeń związanych z treścią i różnych działań, takich jak zarządzanie rozszerzeniami.
 • Moduł: Dzienniki czynności - najnowsze
  Dostępny jest moduł administracyjny pokazujący najnowsze zalogowane akcje.

 

Nowe API :

XMLDocument Obsługuje pobrane dokumenty

Joomla \ CMS \ Document \ XMLDocument poprzednio obsługiwał tylko wbudowane zarządzanie dokumentami, wyświetlając tylko dokumenty w przeglądarce. Nowa metoda setDownload () jest dodawana do klasy w celu określenia, czy dokument ma być pobrany (true), czy wyświetlany inline (false). Dodana jest nowa metoda isDownload () w celu sprawdzenia tego statusu.

com_messages Wyślij wiadomość do wszystkich superużytkowników

Wprowadzono kilka powiadomień za pomocą zestawu narzędzi, który wymagał wysyłania wiadomości do wszystkich super-użytkowników. Zdecydowano się skorzystać z możliwości obecnych w com_messages, aby to wspierać, i dodano funkcję MessagesModelMessage :: notifySuperUsers (), która obsługuje tę funkcję.

 

Inne:

Wtyczka: System - Rotacja dziennika systemowego (Log Rotation)

Po włączeniu implementuje funkcję rotacji dzienników do rejestrowania plików utworzonych za pośrednictwem interfejsu API Joomla \ CMS \ Log
Rotacja dziennika zapewnia sposób na ograniczenie całkowitego rozmiaru rejestrowanych dzienników, umożliwiając jednocześnie analizę ostatnich zdarzeń.

 Inne funkcje niezwiązane z pakietem narzędzi prywatności zostały również dołączone do Joomla 3.9.
Pełną listę funkcji i problemów rozwiązanych można znaleźć na GitHub.

 

Jak widać Joomla 3.9 przynosi dość dużo nowości i udogodnień. Aktualizacja do nowej wersji (gdy ukaże się wersja stabilna) będzie możliwa jednym kliknięciem tak jak do tej pory to się odbywa ;)

Dodam jeszcze że jestem już na etapie prawie ukończenia tłumaczenia plików językowych dodanych do Joomla 3.9 w związku z komponentem Prywatność oraz Rejestr działań użytkowników plus kilka innych drobnych tłumaczeń związanych z nowościami w 3.9.

Za dzień lub dwa udostępnię pliki języka polskiego ;)

 


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież