Jeśli używaliście do tej pory modułu Losowy obrazek [Random Image] to zapewne po aktualizacji do najnowszej wersji macie małe kłopoty z działaniem tegoż modułu, jak nie z całą stronką ;)

Powodem jest jedna linijka kodu php w pliku default.php tego modułu.

Aby naprawić problem, udajemy się do modules/mod_random_image/tmpl/default.php i w tym pliku który wygląda tak:

<?php
/**
 * @package     Joomla.Site
 * @subpackage  mod_random_image
 *
 * @copyright   Copyright (C) 2005 - 2018 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license     GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

defined('_JEXEC') or die;
?>
<div class="random-image<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">
<?php if ($link) : ?>
<a href="/<?php echo $link; ?>">
<?php endif; ?>
    <?php echo JHtml::_('image', $image->folder . '/' . $this->escape($image->name), $this->escape($image->name), array('width' => $image->width, 'height' => $image->height)); ?>
<?php if ($link) : ?>
</a>
<?php endif; ?>
</div>

 

 Należy zaznaczony kod na zielono zamienić na taki kod:

 <?php echo JHtml::_('image', $image->folder . '/' . htmlspecialchars($image->name, ENT_COMPAT, 'UTF-8'), htmlspecialchars($image->name, ENT_COMPAT, 'UTF-8'), array('width' => $image->width, 'height' => $image->height)); ?>

To powinno pomóc i przywrócić do życia waszą stronę internetową ;)

 

 

 


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież