Ekrany pomocy w Joomla!

Pomoc38:Menu Projektant menu

Opis


Projektant menu umożliwia przegląd Menu dostępnych na stronie Joomla. Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat liczby artykułów opublikowanych, niepublikowanych, wyrzuconych do kosza i nazw podłączonych modułów.

Menu umożliwiają użytkownikowi nawigację po witrynie. Menu to obiekt, który zawiera jeden lub więcej elementów menu. Każda pozycja menu wskazuje na stronę logiczną w witrynie. Do umieszczenia Menu na stronie wymagany jest moduł menu. Jedno Menu może mieć więcej niż jeden moduł. Na przykład jeden moduł może pokazywać tylko elementy menu pierwszego poziomu, a drugi moduł może pokazywać elementy menu poziomu drugiego.

Pomoc38:Menu Projektant menu Edycja

Opis


Projektant menu Edycja - w Joomla! 3.8 to ekran pomocy dostępny dla pozycji Utwórz oraz Dostosuj.

Ekran Projektant menu: Edycja jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu edytor. Służy do tworzenia nowych i dostosowywania istniejących menu. Zależnie od wykonywanej czynności strona nosi tytuł Projektant menu: Utwórz albo Projektant menu: Dostosuj.

Ustalasz tutaj podstawowe własności zakładanego lub istniejącego menu.

Pomoc38:Menu Projektant pozycji menu Edycja

Opis


Pozycje menu są podstawową strukturą witryny Joomla. Każdy element menu jest linkiem do strony internetowej. Typ elementu menu określa typ strony, która będzie wyświetlana po wybraniu tego menu przez użytkownika. Podstawowa dystrybucja Joomla posiada 33 różne typy pozycji menu. Jeśli zainstalujesz rozszerzenia firm zewnętrznych, mogą one dodać więcej typów menu.

Pomoc38:Menu Pozycja menu Artykuły Artykuły archiwalne

Opis


Pozycja menu typu „Artykuły archiwalne” jest wykorzystywana do udostępniania artykułów zarchiwizowanych. Na stronie wyświetlany jest filtr daty oraz wszystkie artykuły bądź wyselekcjonowane zgodnie z ustawieniami filtra. Dodatkowo, zależnie od ustawień opcji pozycji menu może być wyświetlany filtr tytułów. Poniżej filtrów prezentowany jest przegląd artykułów. Tytuł artykułu stanowi odnośnik do jego tekstu. Zakres danych o artykule (data utworzenia, autor. odsłony, itd.) zależy od ustawień opcji artykułu.

Pomoc38:Menu Projektant pozycji menu

Opis


Projektant pozycji menu wyświetla istniejące i pozwala dodać nowe pozycje menu do Menu utworzonego za pomocą Projektanta menu.